UA-161640589-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


Werkwijze
Als werknemer van een aangesloten organisatie heeft u het recht om vertrouwelijk en zonder tussenkomst van anderen in gesprek te gaan met de externe vertrouwenspersoon.
Dit kan telefonisch of persoonlijk, zowel binnen de gebouwen van uw eigen organisatie als op een externe locatie (bijvoorbeeld een horeca-gelegenheid in uw woonplaats).
Formeel is de vertrouwenspersoon aangesteld voor vragen en/of klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, discriminatie, pesten of agressie en geweld).
Vanzelfsprekend kunt u ook over andere onderwerpen vertrouwelijk in gesprek gaan.
De vertrouwenspersoon heeft een "luisterend oor" en kan u adviseren over de mogelijkheden voor een vervolgactie of -stap.
Samen met u kijkt hij naar mogelijke oplossingen.
Hij onderneemt geen enkele actie zonder uw toestemming.
Hij kan u adviseren over de formele en informele stappen die u kunt nemen. 
In alle gevallen maakt u zelf de keuze én neemt u de gekozen vervolgstap(pen).
Ieder gesprek is en blijft strikt vertrouwelijk.
Rapportage zal jaarlijks (altijd anoniem en niet te herleiden) uitsluitend worden gegeven aan de directie en ondernemingsraad van uw organisatie. 
Cor van Duinhoven is bereikbaar via corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl of mobiel 06-113 55 280   

Inhoud