Trainingen

Opleidingen voor vertrouwenspersonen

Na de eerste opleiding vertrouwenspersonen in de jaren tachtig van de vorige eeuw, is er veel verbeterd aan het opleidingsaanbod en de inhoud en zijn er al duizenden vertrouwenspersonen opgeleid. Een groot aantal opleidingsinstituten verzorgt opleidingen voor vertrouwenspersonen. Naast basistrainingen zijn er vervolg- en vakopleidingen en opleidingen voor bepaalde doelgroepen/branches. De opleidingsprogramma’s vertonen vaak grote overeenkomsten in onderwerpen die aan de orde komen. Een globaal overzicht:

 • wet- en regelgeving
 • beleid
 • functie en competenties van de vertrouwenspersoon
 • verantwoordelijkheden, bevoegdheden
 • rol en taken vertrouwenspersoon
 • ongewenste omgangsvormen
 • klachtenprocedures
 • gesprekstechnieken (theorie en praktijkoefeningen met trainingsacteur).

De opleidingsduur varieert van 1 tot 6 dagen. Sommige opleidingen zijn opgebouwd uit modules.

Ook worden er intervisiebijeenkomsten en studiedagen georganiseerd (o.a. door de LVV).

Veel deskundigen pleiten al jaren voor consensus over het beroepsprofiel van de vertrouwenspersoon, formalisering van de opleiding vertrouwenspersoon, een erkend diploma, een klacht- en tuchtrechtregeling en een wettelijke verankering en verplichte aanstelling binnen iedere organisatie. In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling die een aantal van deze wensen gaat vastleggen in een Wet.

Vanaf 1 januari 2021 schrijft de LVV voor dat in de geaccrediteerde opleiding vertrouwenspersoon ook kennis over integriteit moet zijn opgenomen.


Basistraining vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

In mijn training voor vertrouwenspersonen leer je in twee dagen hoe je op een goede manier invulling geeft aan deze veelzijdige, soms belastende en emotionele rol.

Deze opleiding kan uitsluitend als incompany training worden verzorgd. Ook kan het onderdeel Integriteit worden toegevoegd.

Voor open inschrijving van een dergelijke training zie de aanbevolen instituten hieronder.

Wat leer je? 

 • Binnen welke kaders de vertrouwenspersoon zijn functie uitoefent
 • De relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Voor welke thema’s de vertrouwenspersoon is aangesteld: (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, privéproblemen, conflicten en integriteitskwesties
 • De bevoegdheden, hulpdiensten en adviseringsmogelijkheden
 • Gesprekstechnieken in theorie en praktijk. Met een trainingsacteur oefen je uitleg van je rol, het vertrouwelijke gesprek en de advisering
 • Je krijgt inzicht in het beleid en de procedures van je eigen organisatie. Met de collega-cursisten analyseer je die en leer je wat er ontbreekt of beter kan
 • Je krijgt inzicht in je eigen gedrag en dat van je gesprekspartners.
 

Aanbevolen opleidingsinstituten voor open inschrijving

ETOP Arboacademie, gecertificeerde opleiding

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lobortis sollicitudin fames potenti, hac eleifend tellus ultricies diam metus lacus cras parturient velit, natoque magna vitae facilisis per nam conubia nibh dapibus nisl.

Schouten & Nelissen, niet gecertificeerde opleiding

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lobortis sollicitudin fames potenti, hac eleifend tellus ultricies diam metus lacus cras parturient velit, natoque magna vitae facilisis per nam conubia nibh dapibus nisl.

Laudius, schriftelijke training met als basis de Gids voor vertrouwenspersonen, niet gecertificeerde opleiding

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lobortis sollicitudin fames potenti, hac eleifend tellus ultricies diam metus lacus cras parturient velit, natoque magna vitae facilisis per nam conubia nibh dapibus nisl.

Centrum voor vertrouwenspersonen plus, gecertificeerde opleiding

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lobortis sollicitudin fames potenti, hac eleifend tellus ultricies diam metus lacus cras parturient velit, natoque magna vitae facilisis per nam conubia nibh dapibus nisl.