Cor van Duinhoven
trainer auteur adviseur
HomeCor van Duinhovenarbocatalogus PSATrainingen Boeken & waaiersVertrouwenspersoon (extern)Advies/ KlachtencommissieNeem contact met mij op
CasemanagementVertrouwenspersonenPreventiemedewerkerVerzuimaanpak & -begeleidingOndernemingsraden
Preventiemedewerker
Het programma Preventiemedewerker is interactief en praktisch van opzet. De volgende onderwerpen staan op het programma:
  • visie op arbeid en gezondheid bij de overheid
  • rol en taken van de arbo preventiemedewerker en –coördinator
  • deskundigheid en bevoegdheden van de arbo preventiemedewerker en –coördinator
  • wettelijke bepalingen over de arbo preventiemedewerker en –coördinator
  • het coördineren en actualiseren van de RI&E
  • het ontwikkelen van de functie
  • de relatie met de directie, leidinggevenden en de ondernemingsraad
  • het vertrouwelijk overlegrecht
  • casuïstiek van de deelnemers

Na afloop van deze opleiding ben je op de hoogte van relevante regelgeving. Je hebt inzicht in je positie, rol en taakinvulling en kent jouw bevoegdheden en vereiste deskundigheid. Je hebt kennis gemaakt met het actualiseren van de Ri&E. Je hebt een quickscan uitgevoerd over de arbo-aanpak in jouw organisatie. En je hebt inzicht in het voeren van arbo-preventiebeleid en het arbo-instrumentarium. Je kent je rol ten opzichte van directie, leidinggevenden en ondernemingsraad en je bent op de hoogte van het werk van de inspectie SZW en arbodienstverleners. Je krijgt bovendien inzicht in de gevolgen van Het Nieuwe Werken voor het arbo-beleid.

Inschrijven? Via Bestuursacademie Nederland