Boeken & waaier

Gids voor vertrouwenspersonen

Een praktische handleiding


Over de uitvoering van de veelzijdige, maar vaak ook belastende en emotionele functie van vertrouwenspersoon gaat deze "Gids voor vertrouwenspersonen: een praktische handleiding". Met informatie over wetgeving, procedures, (on)mogelijkheden voor advisering, begeleiding, hulpverlening en nazorg, de competenties en taken, bevoegdheden en faciliteiten. Maar ook de uitvoering van het werk als vertrouwenspersoon in de praktijk, de gesprekstechnieken, de do’s en don’ts, registratie en verslaglegging komen volop aan de orde. Uitleg over “dubbele petten”, integriteitskwesties, conflict van plichten, jurisprudentie en onterechte beschuldigingen maken deze gids tot onmisbare vakliteratuur voor iedere vertrouwenspersoon. Tot slot ontbreken ook de vele wetenswaardigheden over opleidingen, websites, vakliteratuur en de mogelijke gevolgen van verkeerd of onvoldoende beleid of advisering niet.

In de zomer van 2022 is de gehele inhoud geactualiseerd en aangepast aan nieuwe/ gewijzigde wet- en regelgeving.


 

Casemanagement

bij verzuim en re-integratie


De casemanager fungeert als een spin in het web tussen alle partijen die betrokken zijn bij re-integratie Deze niet-hiërarchische positie vraagt om specifeke kennis en vaardigheden, en vereist een grote mate van creativiteit en resultaatgericht handelen. Om deze reden én omdat de taken van de casemanager niet bij wet geregeld zijn, is er veel behoefte aan een wegwijzer voor casemanagers. Dit praktische boek voorziet in die behoefte.
De auteurs bieden handvatten om doeltreffend casemanagement binnen de organisatie te realiseren. Ze geven praktische informatie over procesmanagement en procesbegeleiding bij werkhervatting, beleidsadvisering bij verzuim en re-integratie, creatief re-integreren en herplaatsen, en een overzicht van relevante dienstverleners. Daarnaast besteden ze aandacht aan de nieuwste wetgeving, het omgaan met arbeidsconflicten, dossiervorming, beoordeling door het UWV en
mogelijke valkuilen. De praktische checklists en stappenplannen kunnen eenvoudig worden toegepast in je eigen organisatie.

In oktober 2022 is de gehele inhoud geactualiseerd en aangepast aan nieuwe/ gewijzigde jurisprudentie en wet- en regelgeving.

 

Verzuimaanpak & begeleiding

Zo werkt het!

Verzuim aanpak & begeleiding, Zo werkt het! Een praktische en handige waaier voor casemanagers en leidinggevenden.
Checklisten over vier thema’s: preventie, verzuimbegeleiding,
verzuimgesprekken en re-integratie.

20 kaarten met veel informatie over beheersen van verzuim; Verhogen van de weerbaarheid medewerkers; Stappenplan casemanagement; Tips en aandachtspunten voor voeren van verzuimgesprekken; Hulpdiensten; Verzuimdossier en Privacy; WIA ect.

Deze waaier is uitsluitend te bestellen bij de auteur Cor van Duinhoven.

Prijs € 14,95